Veterinerlik Hizmetleri

Veterinerlik Hizmetleri

Veterinerlik birimimize aşağıdaki iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Tel: 374 44 44 – 1406

Birimimiz 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu, hayvanları koruma yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlar dâhilinde hizmet vermektedir.

Bu hizmetler;

 1. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılarak aşılarının yapılması ve işaretlenerek alındıkları ortama bırakılması.
 2. Kaza ve çeşitli sebeplerle yaralana hayvanlara ilk müdahalelerinin ve gerekli tedavilerinin yapılması.
 3. Sokak hayvanlarının iç ve dış parazit ilaçlamalarının yapılarak sokaklarda portör olarak bulunmalarını önlemek.
 4. Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması ve takiplerinin yapılması.
 5. Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereği Kuduz ve kuduzdan şüpheli sokak hayvanlarının müşahede altına alınması ve müşahede süresince bakımının yapılması ve raporlarının hazırlanması.
 6. Yardımcı personele eğitim verilmesi.
 7. Yerel hayvan koruma görevlileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli şekilde çalışmak.
 8. Sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesinin yapılması.
 9. 5199 sayılı kanun gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığının görev vermesi üzerine Pet shop kursu verilmesi.
 10. 5199 sayılı kanun gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığının görev vermesi üzerine Yerel hayvan koruma görevlisi kursu verilmesi.
 11. İlçemizde bulunan avcılar kulüplerinin müracaatları dahilinde kuduz aşıları yapılması.

Mobil Kısırlaştırma Aracı

Mobil kısırlaştırma aracı yerel seçimlerden sonra ilçemizde sokak hayvanlarına yönelik yerinde hizmet vermek amacıyla planlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Belediyemiz tarafından hizmete sunulan mobil kısırlaştırma Ünitesi’nin çalışma izin belgesi talebimiz, İlgili Bakanlığın 3.Bölge Müdürlüğü tarafından,5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve 26166 sayılı hayvanların korunmasına dair uygulama yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmiş olup,İlgili Bakanlığın 3.Bölge Müdürlüğü ve Valilik onayı ile uygun görülmüştür. Veterinerlik Birimimizin bu alanda yürüttüğü çalışmalar aylık faaliyet raporları haline getirilerek İlgili Bakanlığın 3.Bölge Müdürlüğü’ne ve Belediye Başkanlığı’na sunulmaktadır.

Çalışma mesai günleri 08.00 ve 17.00 saatleri arasında planlamalar dahilinde ilçemiz mahallelerinde hizmet vermektedir.

Sokak Hayvanları Müşahede ve Kontrol Alanı

Kuduzdan şüpheli ısırma vakaları, güçten düşmüş bakıma muhtaç ve yaralı hayvanların, kısırlaştırma operasyonu sonrası bakımı gereken hayvanların tedavilerinin yapılacağı Çıkrıkçı mahallesinde Sokak Hayvanları Müşahede ve Kontrol Alanı oluşturulması planlanmıştır.