Balıkesir İli, Edremit İlçesi Avcılar Mahallesi 480 ada 399 parsel için hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 07/09/2017 tarih 408 sayılı kararı ile kabul edilen 17472,3 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi  Duyurunun Konusu  İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 19/02/2018 Balıkesir İli, Edremit İlçesi Avcılar Mahallesi 480 ada 399 parsel için hazırlanan, Belediyemiz
Meclisinin 07/09/2017 tarih 408 sayılı kararı ile kabul edilen 17472,3 Plan İşlem numaralı 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
İndir