696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeron işçisi olarak çalışan İşçilerin şirket işçisi olarak geçiş başvuru sonuçları

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Edremit Belediye Başkanlığı 21/02/2018 24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında istihdam edilen Taşeron işçilerinin, Belediye şirketinin sürekli işçisi olarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğin kriterleri dahilinde Komisyonca yapılan inceleme sonucunda başvuruları KABUL – RED edilen ve İNCELEMESİ DEVAM EDEN işçilere ait isim listeleri aşağıda gösterilmiştir. İlan tebliğ yerine geçip ayrıca personellere tebliğ edilmeyecektir. İlan olunur. 21/02/2018 Destek Hizmetleri Soruşturma Sonuç İlanı

Fen İşleri Müdürlüğü Soruşturma Sonuç İlanı

İnsan Kaynakları Müdürlüğü Soruşturma Sonuç İlanı

Özel Kalem Müdürlüğü Soruşturma Sonuç İlanı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Soruşturma Sonuç İlanı

Temizlik İşleri Müdürlüğü Soruşturma Sonuç İlanı