Balıkesir İli, Edremit İlçesi Çamlıbel Mahallesi 431 ada 2 ve 3 parsel için hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 05/10/2017 tarih 491 sayılı kararı ile kabul edilen 8180,9 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi dosyası

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 29/03/2018 Balıkesir İli, Edremit İlçesi Çamlıbel Mahallesi 431 ada 2 ve 3 parsel için hazırlanan,
Belediyemiz Meclisinin 05/10/2017 tarih 491 sayılı kararı ile kabul edilen 8180,9 Plan İşlem
numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi dosyası, 5126 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 7-b ve 14. maddeleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Meclisi tarafından
onaylanmış olup alınan 27/02/2018 tarih ve 218 sayılı meclis kararının 3194 sayılı İmar Kanununun
8. maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği;İlan olunur. 29/03/2018
1-1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

1-1000 Ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı

BBB Meclis Kararı

Edremit Belediyesi Meclis Kararı