Balıkesir İli, Edremit İlçesi Kızılkeçili 312 ada 32 parsel için hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 07/09/2017 tarih 435 sayılı kararı ile kabul edilen 28448,1 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 10/04/2018 Balıkesir İli, Edremit İlçesi Kızılkeçili 312 ada 32 parsel için hazırlanan, Belediyemiz
Meclisinin 07/09/2017 tarih 435 sayılı kararı ile kabul edilen 28448,1 Plan İşlem numaralı 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
1-1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği