Balıkesir İli, Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi Şahinderesi Mevkiinde Kapalı Pazar Yeri için hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 02/03/2017 tarih 127 sayılı kararı ile kabul edilen 24784,1 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 09/05/2018 Balıkesir İli, Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi Şahinderesi Mevkiinde Kapalı Pazar Yeri için
hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 02/03/2017 tarih 127 sayılı kararı ile kabul edilen 24784,1 Plan
İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
1-1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği