Balıkesir Valiliği Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca ; İlçemiz Güre Mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli I17-c-18-b-4-b numaralı halihazır harita paftası üzerine; 1/1000 ölçekli 21K-3 ve 21L-4 numaralı paftalar üzerinden (A.1/1 –A.11/1), (A.11/2-A.20/1) ve (A.20/1- A.29/1) numaralı noktalar arasında aktarılan 02.10.1975 onay tarihli kıyı kenar çizgisinin, (A.11- A.11/1) edilerek, iptal edilen alanda (A.11-A.12) no.lu noktalar arasında yeni tespit edilen kıyı kenar ve (A.12-A.11/2) no.lu noktalar arasında kalan kısmının kıyıyı sınırlamaması nedeniyle iptal çizgisi, 24.04.2018 tarihli ve 72031 sayılı Makam Olur’una istinaden, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9.maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce onaylanmıştır.

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 22/05/2018 Balıkesir Valiliği Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca ; İlçemiz Güre Mahallesi kıyı
kesimine ait 1/1000 ölçekli I17-c-18-b-4-b numaralı halihazır harita paftası üzerine; 1/1000 ölçekli
21K-3 ve 21L-4 numaralı paftalar üzerinden (A.1/1 –A.11/1), (A.11/2-A.20/1) ve (A.20/1-
A.29/1) numaralı noktalar arasında aktarılan 02.10.1975 onay tarihli kıyı kenar çizgisinin, (A.11-
A.11/1) edilerek, iptal edilen alanda (A.11-A.12) no.lu noktalar arasında yeni tespit edilen kıyı
kenar ve (A.12-A.11/2) no.lu noktalar arasında kalan kısmının kıyıyı sınırlamaması nedeniyle iptal
çizgisi, 24.04.2018 tarihli ve 72031 sayılı Makam Olur’una istinaden, 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun
9.maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce
onaylanmıştır.
1-1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği