İlçemiz Çamlıbel Mahallesi 395 ada 5 parsel için Belediye Meclisimizin 07/12/2017 tarih ve 581 sayılı kararı ile kabul edilen, 8180,12 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 25/05/2018 İlçemiz Çamlıbel Mahallesi 395 ada 5 parsel için Belediye Meclisimizin 07/12/2017 tarih
ve 581 sayılı kararı ile kabul edilen, 8180,12 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Plan Değişikliği
1-1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği