İlçemiz Altınoluk Mahallesi Kentsel sit alanı Koruma amaçlı İmar Plan Notları Değişikliği dosyası için Belediye Meclisimizin 01/12/2016 tarih ve 672 sayılı kararı ile kabul edilen, 6441,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 29/05/2018 İlçemiz Altınoluk Mahallesi Kentsel sit alanı Koruma amaçlı İmar Plan Notları Değişikliği
dosyası için Belediye Meclisimizin 01/12/2016 tarih ve 672 sayılı kararı ile kabul edilen, 6441,2
Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
1-1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği