İlçemiz Soğanyemez, Cennetayağı, ve Hamidiye Mahallelerinde bisiklet yolu için Belediye Meclisimizin 02/02/2017 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen, 11098,10 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 11/06/2018 İlçemiz Soğanyemez, Cennetayağı, ve Hamidiye Mahallelerinde bisiklet yolu için Belediye
Meclisimizin 02/02/2017 tarih ve 64 sayılı kararı ile kabul edilen, 11098,10 Plan İşlem Numaralı
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği
1-1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği