İlçemiz, Zeytinli mahallesi, 22-O-II imar pafta, 2080 Ada 7,8,9 parsel ve 1629 Ada 13,14,15,16,17,18,19 ve 22 parsel no.lu taşınmazları kapsayan bölgede Edremit Belediyesi E n c ü m e n i n i n 0 6 . 0 6 . 2 0 1 8 t a r i h v e 3 5 3 s a y ı l ı E n c ü m e n K a r a r ı i l e 3 1 9 4 s a y ı l ı İmar Kanununun 18.madde imar uygulaması yapılmıştır.

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 03/07/2018 İlçemiz, Zeytinli mahallesi, 22-O-II imar pafta, 2080 Ada 7,8,9 parsel ve 1629 Ada
13,14,15,16,17,18,19 ve 22 parsel no.lu taşınmazları kapsayan bölgede Edremit Belediyesi
E n c ü m e n i n i n 0 6 . 0 6 . 2 0 1 8 t a r i h v e 3 5 3 s a y ı l ı E n c ü m e n K a r a r ı i l e 3 1 9 4 s a y ı l ı
İmar Kanununun 18.madde imar uygulaması yapılmıştır.
1-1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği