İlçemiz Camivasat Mahallesi 1716 Ada 2 parsel için Belediye Meclisimizin 05/04/2018 tarih ve 214 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi  Duyurunun Konusu  İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 03/09/2018 İlçemiz Camivasat Mahallesi 1716 Ada 2 parsel için Belediye Meclisimizin 05/04/2018 tarih
ve 214 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
İndir