İlçemiz, Zeytinli Mahallesi, 2126 Ada 1,2,3,5,6,7,9,14,15 parsel ile 2130 Ada 11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz Encümeninin 19.09.2018 tarih ve 625 sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılan imar uygulaması

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi  Duyurunun Konusu  İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 09/10/2018 İlçemiz, Zeytinli Mahallesi, 2126 Ada 1,2,3,5,6,7,9,14,15 parsel ile 2130 Ada
11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz
Encümeninin 19.09.2018 tarih ve 625 sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun
18.maddesine istinaden yapılan imar uygulaması
İndir

3