İlçemiz Soğanyemez Mahallesi 374 Ada 5 parsel ve Hamidiye Mahallesi 1579 ada 1 parselin kuzeyindeki tescil harici alan için Belediye Meclisimizin 05/04/2018 tarih ve 188 sayılı kararı ile kabul edilen,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi  Duyurunun Konusu  İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 11/10/2018 İlçemiz Soğanyemez Mahallesi 374 Ada 5 parsel ve Hamidiye Mahallesi 1579 ada 1
parselin kuzeyindeki tescil harici alan için Belediye Meclisimizin 05/04/2018 tarih ve 188 sayılı kararı
ile kabul edilen,1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği
İndir