İlçemiz, Zeytinli Mahallesi, 2149 Ada 42,43,44,45,57,58,59,60, 61 parsel ve 2235 ada 1 ve 7 parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz Encümeninin 17.10.2018 tarih ve 721 sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılan imar uygulaması

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi  Duyurunun Konusu  İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 31/10/2018 İlçemiz, Zeytinli Mahallesi, 2149 Ada 42,43,44,45,57,58,59,60, 61 parsel ve 2235 ada 1
ve 7 parsel no.lu taşınmazları kapsayan alanda Belediyemiz Encümeninin 17.10.2018 tarih ve 721
sayılı encümen kararı ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18.maddesine istinaden yapılan imar
uygulaması
İndir