İlçemiz Altınoluk Mahallesi 798 Ada 2,3,4; 799 ada 1 parsel; 800 ada 1 parsel; 801 ada 2 parsel; 803 ada 11,12 parsel; 1747 ada 2,3,4,13 ve 14 parseller için Belediye Meclisimizin 10/09/2018 tarih ve 401 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği dosyası

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi  Duyurunun Konusu  İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 28/11/2018 İlçemiz Altınoluk Mahallesi 798 Ada 2,3,4; 799 ada 1 parsel; 800 ada 1 parsel; 801 ada 2
parsel; 803 ada 11,12 parsel; 1747 ada 2,3,4,13 ve 14 parseller için Belediye Meclisimizin
10/09/2018 tarih ve 401 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği dosyası
İndir