İlçemiz Güre Mahallesi 753 ada 1 ve 2 no.lu parseller için Belediye Meclisimizin 02/02/2017 tarih 66 sayılı ve 05/04/2018 tarih 189 sayılı kararı ile kabul edilen, 8180,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Güre Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi  Duyurunun Konusu  İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 02/01/2019 İlçemiz Güre Mahallesi 753 ada 1 ve 2 no.lu parseller için Belediye Meclisimizin
02/02/2017 tarih 66 sayılı ve 05/04/2018 tarih 189 sayılı kararı ile kabul edilen, 8180,6 Plan İşlem
Numaralı 1/1000 ölçekli Güre Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
İndir