Görevde Yükselme Sınavı

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 05/02/2019 04/02/2019 tarih ve 55757419-903.99-E.3098 sayılı Başkanlık Oluru ile Belediyemizin
ihtiyacı olan 3 dereceli Sosyolog kadrosuna Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve
Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında unvan değişikliği sınavı açılacaktır.
Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde
belirtilen sınav şartlarını taşıyanların 14 Şubat 2019 mesai saati sonuna kadar İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.