Edremit Belediyesi’nin Mayıs ayı olağan toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında yapıldı. Çiftçi Malları Koruma Meclisi üyelerinin seçildiği toplantıda Edremit Belediyesi’nin 2018 yılı kesin hesap raporu kabul edildi. Ayrıca 58 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Edremit Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda ilk olarak 4081 Sayılı Çiftçi Malları’nın Korunması Hakkındaki kanunun 4. Maddesi uyarınca Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Meclisi seçimleri yapıldı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü kurulması, Ed-Bel Ltd. Şti’nin unvan değişikliği ile ilgili talebi, 657 sayılı yasaya tabi olarak çalışan devlet memurlarına ödenecek 2019 Mali Yılı Sosyal Denge Tazminatıyla ilgili yetkili memur sendikası  Tüm-Yerel-Sen ile  görüşme yapmak ve sözleşme imzalamak için Riyaset Makamına yetki verilmesi, mülkiyet hakkı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Şehit Hamdibey Stadyumu’nun Edremit Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne 5 yıl süre ile kiralanması, talepte bulunan çeşitli amatör spor kulüplerine yardımda bulunulması, çeşitli adreslerin içkili yerler bölgesine eklenmesi görüşülerek kabul edildi.

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Üyeleri’nin seçimi yapıldı. İmar ile ilgili konular İmar Komisyonu’na, diğer bazı gündem maddeleri de incelenmek üzere ilgili ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Edremit Belediyesi’nin 2018 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesap raporu görüşülerek kabul edildi.