İlçemiz Avcılar Mahallesi 204 ada 3 ve 4 parsel no.lu taşınmazlar için Belediye
Meclisimizin 07.01.2019 tarih 26 sayılı kararı ile kabul edilen 36328 Plan İşlem Numaralı 1/1.000
ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi dosyası

Gizlilik Sözleşmesi
Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı...
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »