İlçemiz Avcılar Mahallesi 204 ada 1 ve 2 parsel no.lu taşınmazlar için Belediye
Meclisimizin 07.01.2019 tarih 25 sayılı kararı ile kabul edilen 36327 Plan İşlem Numaralı 1/1.000
ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi dosyası

Gizlilik Sözleşmesi
Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı...
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »