İlçemiz Narlı Mahallesi 343 ada 42 ve 43 no.lu parseller için Belediye Meclisimizin
11/06/2019 tarih ve 242 sayılı kararı ile kabul edilen, 38149 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan Teklifi

Gizlilik Sözleşmesi
Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı...
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »