Türküler Eser Kazdağı’ndan…

“Ah bu türküler,

Türkülerimiz.

‘’Ana sütü” gibi candan,

‘’Ana sütü” gibi temiz.

Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla,

Köyümüz, köylümüz, memleketimiz”.

Şairin dediği gibi, Eybek’ten, Mıhlı’ya, Sarıkız’dan Cennetin Ayağına uzanan, Türkmen Obası’ndan Yörük Obası’na el ettiğimiz memleketimiz…

 Zeytin ağacının ölümsüzlüğüne tanık olduğu, başı dumanlı tepelerin sessizliğinde, köpük köpük şelalelerin türkü olup aktığı, mavi ve yeşilin ahengiyle huzuru önümüze serdiği Edremit’imiz.

Türküler değil midir? Buram buram hasret kokan toprak gibi; emek gibi, ekmek gibi, ter gibi, bir çocuğun elindeki taze somun gibi... Türküler değil midir? Dünyanın en muhteşem gelini, en sabırlı anası... Türküler değil midir? Özümüz, sözümüz, gözümüz; yollarda yoldaş olup birlikte dağlar denizler aştığımız...

Anamızın gözünde bir damla yaş olup süzülen, yavuklumuzun yüzünde bir tomurcuk çiçek olup açan. Gurbette hasretimiz, sılada ayrılığımız, aşkımız, kızımız, oğlumuz. Tek dostumuz, avuntumuz, sırdaşımız Türküler değil midir?...

Asırlardır atalarımızın ilmek ilmek işleyerek, dilden dile, kulaktan kulağa gelecek kuşaklara iletilmek üzere bizlere ulaştırdıkları kültürümüzün, en önemli sürdürümcüsü, Edremit türkülerimizi, halkımızla kucaklaştırmanın heyecanını, huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor, bin pınarlı Kazdağımızdan mavi enginliklere ulaşan billur suların sesini, tarih yolculuğuna taşıyoruz.

Türk Halk müziği üstadımız Sayın Zeki Çiçek başta olmak üzere, toprağımızın, tarihimizin ve kültürümüzün zenginliklerini, yüreğinin derinliklerinden saza, söze döken tüm değerli ozanlarımızı, sanatçılarımızı ve emektarlarımızı şükran ve saygıyla selamlıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimize, türkülerimizi emanet ediyoruz.

Saygılarımızla…

Edremit Türküleri

Duraklatıldı...
« »
    Top