İlçemiz, Camivasat Mahallesi, 19L II-c , 19 M I-d, 19 LIII-b ve 19 MIV-b paftaları 505 ada 24 nolu parsel ve Oruçoğlu Parkının bulunduğu bölge için hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 04.08.2016 tarih 386 sayılı kararı ile kabul edilen 11000,2 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  16/03/2017 İlçemiz, Camivasat Mahallesi, 19L II-c , 19 M I-d, 19 LIII-b ve 19 MIV-b paftaları 505
ada 24 nolu parsel ve Oruçoğlu Parkının bulunduğu bölge için hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin
04.08.2016 tarih 386 sayılı kararı ile kabul edilen 11000,2 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/03/merged.pdf