İlçemiz, Camivasat Mahallesi, 266 ada 1 nolu parsel ve Gaziilyas Mahallesi 235 ada 10,11,12,27 noluı parseller için hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 07.04.2016 tarih 204 sayılı kararı ile kabul edilen 11000,2 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  16/03/2017 İlçemiz, Camivasat Mahallesi, 266 ada 1 nolu parsel ve Gaziilyas Mahallesi 235 ada
10,11,12,27 noluı parseller için hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 07.04.2016 tarih 204 sayılı kararı
ile kabul edilen 11000,2 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/03/merged-1.pdf