İlçemiz, Çamlıbel Mahallesi, 536 ada, 12 nolu parsel için hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 06.10.2016 tarih 487 sayılı kararı ile kabul edilen 8180,5 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  16/03/2017 İlçemiz, Çamlıbel Mahallesi, 536 ada, 12 nolu parsel için hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin
06.10.2016 tarih 487 sayılı kararı ile kabul edilen 8180,5 Plan İşlem numaralı 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/03/combinepdf.pdf