İlçemiz Altınoluk Mahallesi 1208 Ada 2,3 ve 4 no.lu parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait tahsis, dağıtım cetveli ve parselasyon planı

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  15/05/2017 İlçemiz Altınoluk Mahallesi 1208 Ada 2,3 ve 4 no.lu parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı
İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait tahsis, dağıtım cetveli ve
parselasyon planı
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/05/encümen-kararı.pdf