İlçemiz Güre Mahallesi 753 Ada 1,2 ve 3 parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait tahsis, dağıtım cetveli ve parselasyon planı

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  22/09/2017 İlçemiz Güre Mahallesi 753 Ada 1,2 ve 3 parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar
Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait tahsis, dağıtım cetveli ve
parselasyon planı
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/09/1-1.pdf
1-1