İlçemiz Kızılkeçili Mahallesi 230 Ada 4 parsel, 357 Ada 1 ve 2 parsel 358 Ada 1,2 ve 3 parsel, 359 Ada 1 ve 2 parseli kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait tahsis, dağıtım cetveli ve parselasyon planı

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  22/09/2017 İlçemiz Kızılkeçili Mahallesi 230 Ada 4 parsel, 357 Ada 1 ve 2 parsel 358 Ada 1,2 ve 3 parsel, 359 Ada 1 ve 2 parseli kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait tahsis, dağıtım cetveli ve parselasyon planı http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/09/1.pdf
1