Balıkesir İli, Edremit İlçesi Kadıköy Mah.’si, 19 L I b pafta, 48-1746-1747-1748-1749- 1750-1751-1752-2166-2168-2169-2173-2293- 2294-2295-2296-3005 parseller ile 224 ada / 1-2-3-4-6-7-8-9-10-11 ve 13 parseller için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  26/09/2017 Balıkesir İli, Edremit İlçesi Kadıköy Mah.’si, 19 L I b pafta, 48-1746-1747-1748-1749-
1750-1751-1752-2166-2168-2169-2173-2293- 2294-2295-2296-3005 parseller ile 224 ada /
1-2-3-4-6-7-8-9-10-11 ve 13 parseller için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/09/647.pdf
647