Balıkesir İli, Edremit İlçesi Kadıköy Mah.’si, 20 L IV a-d pafta, 2791-2792-2793-2794- 2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809- 2810- 2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820 ve 2821 nolu parseller için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  26/09/2017 Balıkesir İli, Edremit İlçesi Kadıköy Mah.’si, 20 L IV a-d pafta, 2791-2792-2793-2794-
2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-
2810- 2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820 ve 2821 nolu parseller için
yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/09/646.pdf
646