Balıkesir İli, Edremit İlçesi Kadıköy Mah.si, 20 L IV a ve 19 K II b paftalarındaki yeşil alan için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  26/09/2017 Balıkesir İli, Edremit İlçesi Kadıköy Mah.si, 20 L IV a ve 19 K II b paftalarındaki yeşil
alan için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/09/650.pdf
650