Balıkesir İli, Edremit İlçesiKadıköy Mah.si, 19L-Ia pafta, 232 ada, 1ve 2 parseller , 233 ada 1ve 2 parseller için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  26/09/2017 Balıkesir İli, Edremit İlçesiKadıköy Mah.si, 19L-Ia pafta, 232 ada, 1ve 2 parseller , 233
ada 1ve 2 parseller için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/09/652.pdf
652