Balıkesir İli, Edremit İlçesiKadıköy Mah.’si, 19L-Ia ve 19K-IIb pafta, 231 ada, 2 , 3, 4 ve 5 parseller için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  26/09/2017 Balıkesir İli, Edremit İlçesiKadıköy Mah.’si, 19L-Ia ve 19K-IIb pafta, 231 ada, 2 , 3, 4
ve 5 parseller için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/09/648.pdf
648