Balıkesir İli, Edremit İlçesi Kadıköy Mah.si, 19L-I a ve 19K-II b pafta, 231 ada 2, 3, 4 ve 5 nolu parseller için için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi Duyurunun Konusu İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü  26/09/2017 Balıkesir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 19/09/2017 tarih E.7521 sayılı yazısına
istinaden; Balıkesir İli, Edremit İlçesi Kadıköy Mah.si, 19L-I a ve 19K-II b pafta, 231 ada 2, 3, 4
ve 5 nolu parseller için için yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine
http://www.edremit.bel.tr/wp-content/uploads/2017/09/645.pdf
645