İlçemiz, Altınoluk Mahallesi, 1706 Ada 5,6,7,8,9 ve 10 parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait tahsis, dağıtım cetveli ve parselasyon planı

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi  Duyurunun Konusu  İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 12/02/2018 İlçemiz, Altınoluk Mahallesi, 1706 Ada 5,6,7,8,9 ve 10 parselleri kapsayan alanda, 3194
sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait tahsis, dağıtım cetveli ve
parselasyon planı
İndir