İlçemiz, Zeytinli Mahallesi, 2149 Ada 42,43,44,45,57,58,59,60,61 parsel ve 2235 Ada 1 ve 7 parseli kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar uygulamasına ait tahsis, dağıtım cetveli ve parselasyon planı

Duyuru

Duyuruyu Yapan Müdürlük Duyuru Tarihi  Duyurunun Konusu  İlgili Dosya
Etüt Proje Müdürlüğü 12/02/2018 İlçemiz, Zeytinli Mahallesi, 2149 Ada 42,43,44,45,57,58,59,60,61 parsel ve 2235 Ada 1
ve 7 parseli kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılacak imar
uygulamasına ait tahsis, dağıtım cetveli ve parselasyon planı
İndir