Kadına yönelik şiddet ne anlama gelir?

Kadına yönelik şiddet ne anlama gelir?

Kamusal ya da özel alanda olsun, kadınlara YALNIZCA KADIN olmaları nedeniyle uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı ayrımcılık ile kadın hakları ihlaline yol açan; kadınların fiziksel, duygusal/ psikolojik, cinsel psikolojik ve ekonomik açıdan zarar görmesi veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan hareketler; tehdit, baskı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren fiziksel, psikolojik, cinsel, sözlü ve ekonomik her tür tutum ve davranış KADINA YÖNELİK ŞİDDETtir.

(6282 Sayılı Kanun Madde 2/ç-d, İstanbul Sözleşmesi Madde 3)

 

Şiddetin temelini;

  1. Erkek egemen toplumsal yapılarda, kadının erkeğe nispeten güçsüz konumda tutulması ve toplumsal cinsiyet rolleri ile güçsüzlüğünün pekiştirilmesi,
  2. Erkeğin kadını yönetme isteği ve ondan üstün olduğuna dair yanlış inancın kadına yönelik şiddetin uygulanmasında meşru gösterilmesi,
  3. Kadın cinselliği üzerindeki baskıya dayalı ‘namus’ anlayışı,
  4. Evlilik anlayışının ‘kadına sahip olma’ düşüncesi üzerine oturtulması ve bu nedenle ayrılma, boşanma gibi durumların kabul görmemesi

Oluşturur.

  • Ağırlıklı olarak eş, nişanlı, flört ilişkisi içerisinde olunan erkek, baba, erkek kardeş ya da başka bir erkek akraba tarafından uygulanan şiddet, kadını öncelikle baskı altında tutmayı amaçlayarak, erkek egemenliğinin sürdürülmesini sağlamayı hedefler.

 

Şiddete mi maruz kalıyorsunuz?

Bir kadının şiddete maruz kaldığına mı tanık oldunuz?

 

ŞİDDETE DUR DE! 

Edremit Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü- 0 266 374 44 44 (Dahili 1239)

Alo Jandarma 156

Alo Polis 155

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Acil Hattı Alo 183

Balıkesir KOZA Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) 0 266 249 29 73- 0 266 249 78 77

Edremit Kaymakamlığı 0 266 373 10 78

Baroların Kadın Danışma Merkezleri ve Adli Yardım Kurulları

Cumhuriyet Başsavcılığı- Aile Mahkemesi Hakimliği 0 850 222 07 24- 0 266 373 16 26

Edremit Devlet Hastanesi – 0 266 373 13 13

 

Gizlilik Sözleşmesi
Top

Edremit'in Türküleri


Duraklatıldı...
Edremit'in Türküleri Hakkında
« »