Duyurular
Image_not_found

19.06.2020

İlçemiz Tuzcumurat Mahallesi 254. Sokak No:26 adresinde bulunan metruk bina şikayeti ile ilgili olarak yapılan incelemede fen ve sağlık yönünden tehlike arz eden ve metruk duruma düşen yapılar için 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca işlemler tesis edilmiş olup yasal süreler takip edilerek yıkım programı dahilinde yıkılacaktır.

Image_not_found

15.06.2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından İlçemiz Altınoluk Mahallesi Balıkçı Barınağı amaçlı hazırlanan UİP-10150172 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04.06.2020 tarih ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 102 (j) maddesi ve 3261 sayılı Kıyı Kanunun 7. maddesi kapsamında onaylanmıştır

Image_not_found

04.06.2020

İlçemiz Camivasat Mahallesi 355 ada 1 ve 2 no.lu parseller için Edremit Belediye Meclisinin 04.02.2020 tarih ve 105 sayılı kararı ile kabul edilen, UİP-10298889 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Image_not_found

30.04.2020

30 Nisan 2020 Perşembe Günü İlçemizde Kurulan Pazar Yerleri

Image_not_found

29.04.2020

29 Nisan Çarşamba Günü Kentimiz Genelinde Kurulan Pazar Yerleri

Image_not_found

27.04.2020

27 Nisan Pazartesi günü ilçemizde kurulan pazaryerleri